Raftbeslag 170

Beslaget monteres på den nederste lekten og skal gå ned i takrennen. Monter eventuelle takrenner før raftbeslaget. Raftbeslaget festes til lekten, gjerne med pappspiker. Raftbeslag 170 passer best til bruk på lektede tak, og dersom takets raft er langt (fall på takrenner). Dersom beslaget brukes sammen med Verform takplate, bør det legges et profilert tettebånd mellom takplaten og raftbeslaget.

Standard farge: Svart og hvit
Lengde: 2000 mm.
Beregn 100 mm omlegg i skjøt.

Dersom vårt beslag ikke passer, lager vi beslag etter tegning som inkluderer mål og vinkler. Beslaget kan også skaffes i andre farger. Ta kontakt med din lokale Verform forhandler og be om pris.Nå har vi gjort det enklere for deg å beregne det du trenger til ditt tak!

Beregn ditt tak
Bilde av takberegneren