Oppbevaring og vedlikehold

verform ståltakplater
Platene må alltid lagres dekket til, og med god lufting – ikke slik bildet viser

Oppbevaring av takplater før montering

Når du har kjøpt takplater, er det viktig at de blir lagret på riktig måte før du monterer det nye taket. Skal du lagre takplatene utendørs over tid, bør du la dem ligge under tak eller presenning. På den måten beskytter du takplatene mot fukt, støv og støtskader som vær og vind kan føre med seg. Unngå å lagre takplatene direkte på bakken, men bygg opp et underlag på 200 mm med litt helning, slik at vann og fukt kan renne av. Sørg for at det er god lufting om du lagrer plater under presenning. Dersom du lagrer flere platepakker, er det også viktig at det er god lufting mellom platepakkene. Ikke stable mer enn 4 platepakker i høyden. 

Behandling av takplatene under montering

Trapesplate
Bruk myke sko og trå forsiktig på trapesplatene. En trapesplate som er 0,5 mm tykk tåler å bli tråkket på helt i nærheten av bærelekten. En trapesplate som er 0,4 mm tykk, tåler ikke å bli tråkket på, uten at det kan oppstå en bulkeskade. Trapesplaten skal være skrudd fast før du trår på den. Når du har montert, spyl takplatene og fjern rester av bore- og kappespon som kan misfarge takplatene. Oppstår det mindre ripeskader når du monterer takplatene, eller senere, kan du enkelt reparere det med Verform Utbedringslakk

Takpanne
Bruk myke sko og trå alltid i profilbunnen nær steghøgden. Skru fast Takpanneplaten før du trår på den. Når du har montert, spyl takplatene og fjern rester av bore- og kappespon som kan misfarge takplatene. Oppstår det mindre ripeskader når du monterer takplatene, eller senere, kan du enkelt reparere det med Verform Utbedringslakk
 

Vedlikehold av ståltaket etter montering

Viktig: For ekstra beskyttelse, lakker klippekanten mot raftet (den nederste kanten på taket). Dette for å unngå eventuell kantkorrosjon, og gjøres når takplatene monteres. Den årlige taksjekken er et fint tidspunkt for vedlikehold og lakkering av klippekanten. Kantkorrosjon gir ikke reklamasjonsrett, men er ditt ansvar å forebygge og utbedre.

Ikke glem å lakkere klippekantene du selv har laget når du har kappet plater ved gradrenneløsninger, valm, pipe og ventilasjonsordninger m.m. 

Skal du dekke inn pipe og ventilasjonsrør? Kontakt en blikkenslager for å få hjelp. 

 Nå har vi gjort det enklere for deg å beregne det du trenger til ditt tak!

Beregn ditt tak
Bilde av takberegneren