Produkt- og salgsopplæring for taksikring

Trygg adkomst til taket

Adkomst til taket skal foregå på den mest forsvarlige måten. Det betyr fortrinnsvis via en stige, dør eller takluke. Bruker du stige for å komme deg på taket, må du følge minimumskravene i Arbeidstilsynets Forskrift om bruk av arbeidsutstyr og Forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak.

Så langt det er praktisk mulig, skal stigen festes i toppen eller sikres på annen måten. Er høyden over 5000 mm skal stigen alltid festes i toppen, mot takrennen eller mot raftkanten på taket. Det gjør du enkelt ved å montere stigesikring for takrenner. Stigen skal være sikret slik at den ikke kan gli verken sidelengs eller bakover.

Sikkert arbeid på tak

Takstiger, stigetrinn, feieplattformer, pipeplattformer og takbruer skal være utformet, og testet slik at de er i henhold til gjeldende standard. Taksikringsutstyret skal monteres slik det står i monteringsanvisningen. Alle tak med helling skal ha taksikring. Minimumskravet her er typegodkjent takstige. Om sikkerheten er ivaretatt på en annen måte, kan kommunen vurdere om taksikringen skal utelates. I risikovurderingen ser de på husets beliggenhet, hvor skorsteinen er plassert, værforhold, takets konstruksjon og taktekkingen.

Når det trengs en feieplattform rundt pipa for at feieren skal være sikker, skal den tilpasses pipehøyden.

Skal du sette opp takbru mellom pipene, må den sees opp mot avstanden mellom pipene, helling på taket og om det er hensiktsmessig med mer enn én adkomst til pipene. Taksikringsutstyret som blir brukt til yrkesbruk må oppfylle krav til styrke, funksjonalitet og sikkerhet. Alt utstyret skal være så solid at det kan hindre eller stanse fall.

Stiger og stigetrinn

Alle typer stigetrinn dekker en steinlekt. Avstanden mellom steinlektene kan variere noe, men på Verform Takpanner er den 350 mm. Deler du antall meter mellom raft og mønespiss på 0,35, finner du ut hvor mange stigetrinn du trenger. Rund så ned og trekk én fra for å få riktig antall stigetrinn. I eksempelet under er lengden mellom raft og overkanten på pipen 4700 mm.

Eksempel på utregning av stigetrinn

4,7 / 0,35 = 13,43.

Du kan ikke montere stigetrinn på delen som utgjør 0,43. Du skal heller ikke ha stigetrinn helt nederst ved raften, for da vil dette stikke utenfor takplatens raftkant eller ut i takrennen. Her blir derfor 12 stigetrinn det riktige antallet.

Det finnes innfestningsskinner til alle taktyper. Disse må monteres for at takstigen og/ eller sammenkoblede stigetrinn skal være typegodkjent. Husk derfor å også selge en innfestningsskinne. Våre takstiger er 1150 mm lange. De skal monteres fra raften og opp til pipen.

Takstigene kan brukes på Verform Trapesplater, papp/shingel og torvtak.

Slik beregner du antall 2-rørs konsoller

Alle 2-rørs konsoller beregnes med en avstand på CC-600 mm. Er lengden mellom raftkant og mønespiss på en takside over 5000 mm, trenger du flere rader med 2-rørs gelender. Hvis lengden mellom raftkant og mønespiss er 8000 mm, monterer du en rad på raften og en rad ca. 4000 mm opp fra raftkant, det vil si midt på taksiden, slik at du får to like «soner».

For Verform takpanner og Decra/Powertekk går det ikke opp med CC-600 mm, fordi avstanden mellom to bølgebunner er henholdsvis 175 mm og 185 mm. For Verform Takpanne beregner du derfor CC-525 mm, og for Decra/Powertekk 555 mm.

For Verform takpanner, Decra/Powertekk og bølgeformede takstein, skal du alltid montere 2-rørs konsoller i bølgebunnen. Du fester også 2-rørs konsoller i bunn på Trapesplater, i den bunnen som ligger nærmest opptil- og innenfor CC-600 mm.

For å finne ut hvor mange 2-rørs konsoller du trenger, deler du taksidens raftlengde på den gjeldende CC-avstanden. 2-rørs gelender måler 1200 mm og beregnes i hele enheter per takside, og i hele enheter for hver rad per takside dersom lengden mellom raftkanten og mønespissen på taksiden er over 5000 mm.

Eksempel på beregning av konsoller

Eksempel regnet på et hus med Verform Takpanne og hvor lengden på taksidens raft måler 13 700 mm.

2-rørs konsoll: 13,7 / 0,525 = 26,10. Du runder da opp og beregner 27 stykk 2-rørs konsoller til hver takside/ hver rad med 2-rørs konsoller på taksiden.
2-rørs gelender: 13,7 / 1,2 = 11.42. Du runder da opp og beregner 12 stykk 2-rørs gelender til hver takside/ hver rad med 2-rørs gelender.

VIKTIG: Pass på å anbefale kunden taksikring på begge sider av taket. Konstruksjonen kan bli skjevt belastet om det er taksikring bare på den ene siden av taksiden, eller kun på deler av taket.

Enkel huskeregel: Er lengden mellom raftkanten og mønespissen på en takside over 5000 mm, dobler du antall 2-rørs konsoller og 2-rørs gelender. Er nevnte lengde over 10 000 mm, tredobler du antall 2-rørs konsoller og 2-rørs gelender.

Feieplattform

Er det 1200 – 1500 mm høyde fra det punktet på takflaten der hvor feieren står, målt vertikalt/ loddrett til toppen av pipa, er kunden pålagt å ha feieplattform. Blir avstanden høyere, må kunden ha en pipeplattform.

Alle typer feieplattformer festes til taket med egne konsoller. Har du feieplattform til Verform Takpanne på lager, men mangler feieplattform til Verform Trapesplater, kan du enkelt bare bytte konsoller i esken, så får kunden det han trenger.Nå har vi gjort det enklere for deg å beregne det du trenger til ditt tak!