Årlig taksjekk

shutterstock_367739744For at ditt Verform stål- og aluminiumstak skal vare lenge, langt utover garantitiden, anbefaler vi deg å foreta en årlig taksjekk. Det er viktig å oppdage en eventuell skade, samt tilløp til skade, så tidlig som mulig. Dette for å unngå dyre reparasjoner og eventuelle skader på undertak, underliggende takkonstruksjoner og isolasjonsmateriale mm. I tillegg til å utføre taksjekk en gang i året, bør du foreta taksjekk umiddelbart etter perioder med ekstreme vind- og nedbørsmengder. Sjekk følgende:

  • Er det kvist, grus, stein, eller andre løse gjenstander på takplatene, i gradrenner og takrenner, fjernes disse umiddelbart.
  • Har isdannelse og stort snøfall forårsaket skader på takrenner og taksikring, utbedres/skiftes disse.
  • Dersom beslag, pipe- og ventilasjonsanordninger er utsatt for ripeskader, utbedres skadene med Verform Utbedringslakk.
  • Oppdager du, eller mistenker mangler rundt takvindu, pipe- og ventilasjonsanordninger, kontakter du lokal blikkenslager.

Dersom du er usikker på hvordan du skal utbedre en eventuell skade, kontakt fagperson i ditt nærmiljø eller nærmeste byggevareforretning.
 Nå har vi gjort det enklere for deg å beregne det du trenger til ditt tak!

Beregn ditt tak
Bilde av takberegneren