Montering

Slik monterer du Verform Trapesplater

Skal du skifte tak? Her får du en enkel guide til hvordan du legger nytt tak med Verform Trapesplater. Er du i tvil om hvordan du skjøter takplatene, les videre på denne siden.

Før du begynner

Skal du montere taket selv – eller skal du leie en håndverker til takmonteringen? Selv om du har minimalt med erfaring, kan du gjøre takmonteringen selv. Hvis ikke, kan din lokale byggevareforretning hjelpe deg med å finne en dyktig håndverker.

Når du skal legge taket selv

Før du begynner å legge takplatene, les veiledningen godt. Er noe uklart? Kontakt utsalgsstedet eller oss i Verform.  Skriv ut monteringsanvisning, eller klipp den ut fra vår katalog og ta med deg på taket.

Når du kjøper takplatene, pass på at du  oppbevarer og vedlikeholder platene riktig før du begynner å montere ståltaket.

Steg 1 – Monter lekter på taket

 

lekter-trapesplater
 • Start med å kontrollere undertaket. Det er viktig at undertaket er tett og fritt for skader. Er du i tvil, eller ønsker å få råd om hvilken type undertak du skal velge? Kontakt din nærmeste  Verform forhandler
 • Før du kan begynne å lekte taket, må du måle diagonalene. Er ikke disse like lange, betyr det at taket er skjevt, og dette må utbedres før du legger takplatene. Mindre skjevheter kan justeres med vindskibeslagene.
 • Se vind- og snølasttabellen for aktuell kommune for å velge riktig lekteavstand. Spør teknisk avdeling i aktuell kommune dersom du er i tvil.
 • Til innfesting av lekter anbefaler Verform, i henhold til retningslinjer fra SINTEF Byggforsk, at du bruker lekteskruer med dimensjon 6,0 × 100 mm. Er CC-avstand mellom taksperrer større enn 600 mm, og/eller takplater monteres i områder med ekstrem vind, anbefaler vi lekteskruer med dimensjon 6,0 × 120 mm.

lekter-trapesplater-2

Anbefalt dimensjon på strølekt er enten 23 × 48 mm eller 11 × 36 mm. Strølektene festes i takets fallretning med CC 600 mm. Det er en fordel om strølektene ligger over takstoler/taksperrer. Bærelektene festes så med treskrue gjennom strølekt og undertak, godt forankret i takstol/taksperre. Bærelektene monteres på tvers av fallretningen og utenpå strølektene. Hvis avstanden mellom takstoler/taksperrer er 600 mm kan du bruke bærelekter 48 x 48 mm. Dersom avstanden mellom takstoler/taksperrer er over 600 mm, anbefaler vi 48 x 72 mm bærelekter.

Steg 2 – Monter takplatene

Slik skjøter du trapesplatene

Verform Trapesplate kan bestilles i 9 standardlengder: 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500 og 6000 mm plater.

Vi produserer også takplater etter eksakte mål uten tillegg i pris – ta kontakt med forhandler for bestilling på “skreddersøm”.
Eksempel: Dersom taket ditt måler 5730 mm fra raftkant til mønespiss, kan du enten bestille L-3000 mm og skjøte 2 plater (gir overlapp lik 270 mm), eller du kan bestille plater på L-5730 mm.

MERK: Lengste anbefalte lengde på mål for Verform Trapesplate er 7000 mm. Ved behov for lengre lengder enn dette, ta kontakt med Verform.

montering_av_plater
 1. Start monteringen fra høyre side.
 2. Montér platene i den rekkefølgen som er vist på tegningen (1, 2, 3,  osv…).
 3. Dersom takfallet er mellom 8-14º, anbefaler vi bruk av silikonremse/tetningsmasse ved endeomlegg (i skjøt mellom to plater fra raft/takfot mot møne).
 4. Ved skjøting av 2 eller flere plater i lengderetning, husk å beregne 200 – 300 mm overlapp.
Bits_ 074
Riktig verktøy ved bruk av Verform skruer: Bruk Verform bits, hylse med ring, for å skru fast plater til bærelekter. Bits, hylse med ring, brukes videre til å skru plater sammen i omleggskjøt (sideomlegg), og for å skru beslag fast i tak- og veggplater.

Steg 3 – Skru takplatene sammen

tp-20-skru
 • 4,9 × 35 mm skrue skal plasseres i profilbunnen, og gummipakningen skal gå ca. 1 mm utenfor skiven når skruen er riktig tildratt.
 • Bruk 8–10 stk. skruer 4,9 × 35 mm pr. m2 trapesplate (Se illustrasjon 1: Trapesplate mot bærelekt)
 • Sideomlegget (overlapping mellom 2 plater fra en gavlside i retning mot den andre) festes med skrue 4,9 × 20 mm, ca. 400 mm avstand mellom hver skrue. (Se illustrasjon 2: Sideomlegg)
 • Skrue 4,9 × 20 mm brukes også til festing av beslag.
 • Beregne bruk av ca. 2–4 stk. skruer 4,9 × 20 mm pr. m2

Illustrasjon 1: Trapesplate mot bærelekt

1. Skrue 4,9 × 35 mm

tp-20-sideomleggIllustrasjon 2: Sideomlegg

2. Skrue 4,9 × 20 mm

3. Vannlås

Steg 4 – Kapp takplatene

 

nibling

Når du skal kappe takplatene til taket, er det enkleste å bruke en niblingsmaskin.

Når du har linjert opp hvor du vil kappe taket, kan du følge tusjstreken med niblingsmaskinen uten noen form for støtte. Bruker du stikksag, bør du spenne fast lekter på over- og undersiden av platen, slik at du får skikkelig støtte for sagen. Dersom du bruker kapperedskap når du kutter profilerte stålplater til taket, skal du kun bruke kapperedskap som ikke forårsaker varmgang i stålet. Hør med nærmeste byggevareforretning, eller ta kontakt med Verform, for å få vite hvilke kapperedskaper utenom nibler og stikksag som egner seg for kutting av takplater.

VIKTIG: Etter at takplater er montert, påfør utbedringslakk på samtlige klippkanter. Se oppbevaring og vedlikehold. 

Steg 5 – Monter takbeslag

Montering av våre 3 mest brukte beslag, er beskrevet under. For øvrige beslag se tilbehør

tp-20-raft
Raft (takfotbeslag): Husk å montere rennekroker før raftbeslaget. Beslaget spikres i nederste bærelekt. Monter raftbeslaget med 100 mm overlapp. Hvis du vil, kan du legge et profilert tettebånd mellom trapesplaten og raftbeslaget.

tp-20-vindskibeslag

Vindski (gavlbeslag): Monter vindskibeslaget med 100 mm overlapp. Skrues fast med 400 mm avstand mellom skruene i vindskibordet. Avstanden fra overkanten av bærelekten til overkanten av vindskibordet skal være 20 mm.

tp-20-monebeslag
Mønekam (mønebeslag): Monter mønekammen med 100 mm overlapp. Monteres med selvborende skrue 4,9 × 20 mm i hver annen bølgetopp av trapesplaten. Vi anbefaler å benytte profilert tettebånd for å hindre at nedbør og vind tar unødig tak i mønebeslaget og nærliggende takkonstruksjon.

 Nå har vi gjort det enklere for deg å beregne det du trenger til ditt tak!

Beregn ditt tak
Bilde av takberegneren