Montering

Slik monterer du Verform Takpanner

Skal du skifte tak? Her får du en enkel guide til hvordan du legger nytt tak med Verform Takpanner. Er du i tvil om hvordan du skjøter takplatene, les videre på denne siden.

Før du begynner

Før du begynner: Skal du montere taket selv – eller skal du leie en håndverker til takmonteringen? Selv om du har minimalt med erfaring, kan du gjøre takmonteringen selv. Hvis ikke, kan din lokale byggevareforretning hjelpe deg med å finne en dyktig håndverker.

Når du skal legge taket selv

Før du begynner å legge takplatene, les veiledningen godt. Er noe uklart? Kontakt utsalgsstedet eller oss i Verform. Skriv ut monteringsanvisning, eller klipp den ut fra vår katalog og ta med deg på taket.

Når du kjøper takplatene, pass på at du  oppbevarer og vedlikeholder platene riktig før du begynner å montere ståltaket.

Steg 1 – Monter lekter på taket

 

montere-lekter-1
 • Start med å kontrollere undertaket. Det er viktig at undertaket er tett og fritt for skader. Er du i tvil, eller ønsker å få råd om hvilken type undertak du skal velge? Kontakt din nærmeste Verform forhandler.
 • Før du kan begynne å lekte taket, må du måle diagonalene. Er ikke disse like lange, betyr det at taket er skjevt, og dette må utbedres før du legger takplatene. Mindre skjevheter kan justeres med vindskibeslagene.
 • Til innfesting av lekter anbefaler Verform, i henhold til retningslinjer fra SINTEF Byggforsk, at du bruker lekteskruer med dimensjon 6,0 ×100 mm. Er CC-avstand mellom taksperrer større enn 600 mm, og/eller takplater monteres i områder med ekstrem vind, anbefaler vi lekteskruer med dimensjon 6,0 ×120 mm.
 • Anbefalt dimensjon på strølekt er enten 23 × 48 mm eller 11 × 36 mm, mens bærelekt skal være 36 × 48 mm. Det er kun ved raft og skjøt at bærelekt settes på høykant (se tegning).

 

 

Vær OBS på at du:

– setter bærelekt ved raft på høykant

– setter første bærelekt som hører til skjøteplate på høykant

 

 

Steg 2 – Monter takplatene

Slik skjøter du takpanner

skjoteguide

Du kan bestille Verform Takpanner i fem standardlengder: 3-, 4-, 6-, 10-  og 12-steins plater.

Vi produserer også takplater etter eksakte mål uten tillegg i pris – ta kontakt med forhandler for bestilling på “skreddersøm”.

Med skjøteguiden til venstre finner du enkelt ut hvilke lengder som er riktig for ditt tak.

Eksempel 1: Måler du taket ditt til å være 5900 mm fra raftkant til mønespiss, bør du velge takplater i lengder 3-, 4- og 10-steins. Se figuren til venstre.

Eksempel 2: Måler taket ditt 4890 mm fra raftkant til mønespiss, kan du enten bestille standardlengder som til sammen gir L-4970 mm (10-steins og 4-steins, se figur), eller du kan bestille takplater på L-4890 mm.

Merk: Anbefalt lengste lengde på mål for Verform Takpanne er 5500 mm. Ved behov for lengre lengder enn dette, ta kontakt med Verform.

montere-lekter-21
 1. VIKTIG: Dersom taket krever både standard lengde(r) og spesiallengde(r), start alltid med standard lengde(r) nederst mot takets raft.
 2. Start monteringen fra høyre side. Fest første plate (ev. første og andre) med en skrue (4,9 × 35 mm) oppe og nede.
 3. Legg plate nummer to (ev. tre og fire) på plass jevnt i forkant og fest den til «naboplaten» (første plate) med en skrue (4,9 × 20 mm) i omleggskjøten/sideomlegget.
 4. Sett sammen tre plater på denne måten, før platene rettes inn ved raft ved å løsne på en av plateskruene i plate nummer en.
 5. Ta kun hensyn til retningen ved raft. Vær nøye slik at starten blir riktig. Når innrettingen ved raft er gjort, kan alle platene skrues fast.
 6. HUSK: Ved skjøting av to plater i lengderetningen (standard- og spesiallengde), vil platenes totale lengde bli 70 mm kortere som følge av skjøten.

 

 

Bits_ 074
Riktig verktøy ved bruk av Verform skruer: Bruk Verform bits, hylse med ring, for å skru fast plater til bærelekter. Bits, hylse med ring, brukes videre til å skru plater sammen i omleggskjøt (sideomlegg), og for å skru beslag fast i tak- og veggplater.

 

 

Steg 3 – Skru takplatene sammen

 

skrue-inn-1
 • Ved raft og skjøt skrus annenhver profilbunn overfor stegkant. Deretter skrus hver tredje profilbunn nedenfor stegkant, på hver pannerad, men forskjøvet med en profilbunn fra en pannerad til neste i platens lengderetning.

MERK: Bruk skrue 4,9 × 35 mm til å feste plate til bærelekt. Skrue 4,9 × 20 mm benyttes til å feste plater i omleggskjøt/sideomlegg, og til å feste beslag til platen. Gummipakningen skal gå ca. 1 mm utenfor skiven når skruen er riktig tildratt. Bruk ca. 9-13 skruer pr. m2, fordelt på 6-8 skruer 4,9 × 35 mm og 3-5 skruer 4,9 × 20 mm (se tegning).

Skruer takpanne

 

Forklaring til illustrasjon: 1. Skjøt lengderetning 2. Raft 3. Omleggskjøt (sideomlegg) Skrue 4,9×35 mm Skrue 4,9×20 mm
Forklaring til illustrasjon:
1. Skjøt lengderetning
2. Raft
3. Omleggskjøt (sideomlegg)
Gul sirkel: Skrue 4,9 × 35 mm
Blå sirkel: Skrue 4,9 × 20 mm

Steg 4 – Kapp takplatene

 

nibling

Når du skal kappe takplatene til taket, er det enkleste å bruke en niblingsmaskin.

Når du har linjert opp hvor du vil kappe taket, kan du følge tusjstreken med niblingsmaskinen uten noen form for støtte. Bruker du stikksag, bør du spenne fast lekter på over- og undersiden av platen, slik at du får skikkelig støtte for sagen. Dersom du bruker kapperedskap når du kutter profilerte stålplater til taket, skal du kun bruke kapperedskap som ikke forårsaker varmgang i stålet. Hør med nærmeste byggevareforretning, eller ta kontakt med Verform, for å få vite hvilke kapperedskaper utenom nibler og stikksag som egner seg for kutting av takplater.

VIKTIG: Etter at takplater er montert, påfør utbedringslakk på samtlige klippkanter. Se oppbevaring og vedlikehold. 

 

Steg 5 – Monter takbeslag

 

Montering av våre 3 mest brukte beslag, er beskrevet under. For øvrige beslag se tilbehør

raft
Raft (takfotbeslag): Husk å montere rennekroker før raftbeslaget. Beslaget spikres i nederste bærelekt. Monter raftbeslaget med 100 mm overlapp. Hvis du vil, kan du legge et profilert tettebånd mellom takpanneplaten og raftbeslaget.
vindskibesalg
Vindski (gavlbeslag): Monter vindskibeslaget med 100 mm overlapp. Dette skrues fast med 400 mm avstand mellom skruene i vindskibordet. Avstanden fra overkanten av bærelekten til overkanten til vindskibordet skal være 51 mm.
monebesalg
Mønekam (mønebeslag): Monteres med selvborende skrue 4,9 × 20 mm i hver annen bølgetopp av Takpanneplaten. Endelokk monteres med selvborende skrue 4,9 × 20 mm eller popnagl FØR montering av mønebeslaget. Vi anbefaler å benytte profilert tettebånd for å hindre at nedbør og vind tar unødig tak i mønebeslaget og nærliggende takkonstruksjon.


Nå har vi gjort det enklere for deg å beregne det du trenger til ditt tak!

Beregn ditt tak
Bilde av takberegneren