Butikkutstilling og varelager

Plassering av Verform takplater og tilbehør

Her får du forslag til hvordan takplater og tilbehør kan plasseres i byggevareforretningen. Begge løsningene skissert nedenfor er gunstige for effektivt lagerhold, og for å fronte og selge våre takplater og tilbehør. Kunden skal enkelt kunne plukke det han ønsker fra et oversiktlig område dedikert til Verform-produkter.

Butikkløsning variant 1

Her foreslår vi å plassere takplatene i en dobbel grenreol, med Verform Trapesplater på den ene siden og Verform Takpanner på den andre siden. Her har du åpne pakker for selvplukk nederst, og lagerpakker øverst.
Vertikal plassering av beslag, gjør at kunden kan se produktet bedre. I tillegg er beslagene mindre utsatt for skade når folk plukker og håndterer dem, sammenlignet med om beslagene blir plassert liggende/ horisontalt.
Det er en fordel at beslag, tettebånd og Verform festemidler plasseres i nærheten av platereolene. Kunden kan dermed lett finne alle produkter til sitt tak.

Butikkløsning variant 2

Reol 4Her foreslår vi at platene blir plassert ved siden av hverandre i en enkel grenreol. Denne løsningen krever at det er nok plass til at begge typer takplater, beslag og annet tilbehør kan plasseres på en rekke.
I denne løsningen blir tettebånd og festemidler plassert i en småvarereol. Fordelen med denne løsningen er at kunden lettere kan skille de ulike typene tettebånd, og at det hindrer at kartonger med tettebånd, stabler med skruer og så videre, velter.

Anbefalte Verform-produkter å ha på lager

Takpanner og trapesplater

Verform Trapesplater Polyester Svart L-2500, 3000, 3500, 4000 og 4500 mm.
Verform Takpanne Polyester Svart L-1120 (3-steins), 1470 (4-steins), 2170 (6-steins), 3570 (10-steins) og 4270 mm (12-steins)

Beslag

 • Mønekam Takpanne
 • Endelokk
 • Mønekam Trapesplate
 • Vindskibeslag Universal 5″
 • Vindskibeslag Universal 6″
 • Vindskibeslag Klassisk 4″
 • Vindskibeslag Klassisk 5″
 • Vindskibeslag shingel
 • Overgangsbeslag 90°
 • Overgangsbeslag 120°
 • Skottrennebeslag
 • Raftbeslag 135 (anbefalt for tak uten lekt)
 • Raftbeslag 170 (anbefalt for lektede tak)
 • Gradrennebeslag
 • Gradrennebeslag forenklet
 • Vindusbeslag under 3″:  L-1400 mm svart og hvit
 • Vindusbeslag under 3″: L-2000 mm svart og hvit
 • Vindusbeslag under 4″: L-1400 mm svart og hvit
 • Vindusbeslag under 4″: L-2000 mm svart og hvit
 • Vindusbeslag over 3″: L-1400 mm svart og hvit
 • Vindusbeslag over 3″: L-2000 mm svart og hvit
 • Vindusbeslag over 4″: L-1400 mm svart og hvit
 • Vindusbeslag over 4″: L-2000 mm svart og hvit
 • Terrassebeslag 100 mm
 • Terrassebeslag 125 mm
 • Dørbeslag L-1250 mm

Viktig når det gjelder beslag

Sjekk om du ønsker Verform standard beslag, eller om du vil ha en annen utforming. Ønsker du noe annet, send oss målsatte tegninger eller skisser av beslagene. Hva slags beslag dere trenger, avhenger av flere forhold. Eksempelvis bestemmes vindusbeslag av hvilken type vann-nese (produsent) dere bruker, og byggetradisjonen i distriktet ditt.
MERK: Verform beslag fungerer godt for alle typer tak, som stein, torv, pappshingel, og Decra/Powertekk.

Tettebånd

En kartong hver av

 • Verform Takpanne
 • Verform Trapesplate stor/møne
 • Verform Trapesplate liten/raft
 • Universal (til gradrenneløsninger med mer)

Skruer

 • Verform 4,9 x 35 mm og 4,9 x 20 mm i fargene svart, hvit og rød
 • Verform 4,9 x 60 mm svart

Taksikring og takrenneutstyr

Varesortiment tilpasses den enkeltes butikk. Kontakt Verform ved Rune for forslag.Nå har vi gjort det enklere for deg å beregne det du trenger til ditt tak!

Beregn ditt tak
Bilde av takberegneren