Mønekam Trapesplate

Mønebeslag monteres med selvborende skrue 4,9 × 20 mm i hver annen bølgetopp av trapesplaten.

Vi anbefaler at det legges tettebånd mellom takplaten og mønebeslaget, før du skrur mønebeslaget fast i platen. Tettebåndene hindrer nedbør i og komme seg inn under mønet. Mønebeslaget er fleksibelt og kan tilpasses forskjellige takvinkler.

Som støtte under mønebeslaget kan det settes en bjelke på kant. Høyden på denne må i tilfelle tilpasses hvert enkelt tak i forhold til brukte lektedimensjon / takvinkel.

Standard farge: Svart
Lengde: 2000 mm.
Beregn 100 mm omlegg i skjøt.

Dersom vårt beslag ikke passer, lager vi beslag etter tegning som inkluderer mål og vinkler. Beslaget kan også skaffes i andre farger. Ta kontakt med din lokale Verform forhandler og be om pris.Nå har vi gjort det enklere for deg å beregne det du trenger til ditt tak!

Beregn ditt tak
Bilde av takberegneren