Mønekam Takpanne og Endelokk

(dekkende L – 1800 mm)

Mønebeslag monteres med selvborende skrue 4,9 × 20 mm i hver annen bølgetopp av takpanneplaten. Vi anbefaler at det legges tettebånd mellom takplaten og mønebeslaget, før du skrur mønebeslaget fast i platen. Tettebåndene hindrer nedbør i og komme seg inn under mønet.

Endene av mønet tettes med endelokk. Dette festes til mønebeslaget før beslaget monteres på taket. Fest endelokket til mønebeslaget med enten 4,9 × 20 mm skrue eller popnagl.

Mønebeslaget er fleksibelt og kan tilpasses forskjellige takvinkler (dersom du ikke benytter endelokk).

Dersom du ønsker å støtte opp under mønebeslaget, kan det settes en bjelke på kant. Høyden på denne må i tilfelle tilpasses hvert enkelt tak i forhold til brukte lektedimensjon / takvinkel.

Standard farge: Svart
Lengde: 1950 mm.
Dekkende lengde: 1800 mm.Endelokk
Endelokk
Nå har vi gjort det enklere for deg å beregne det du trenger til ditt tak!

Beregn ditt tak
Bilde av takberegneren