Raftbeslag 135

Beslaget monteres i ned kant av taktroen / takstolen (avhengig av om du har undertak eller ikke), og skal gå ned i takrennen. Monter eventuelle takrenner før raftbeslaget. Raftbeslaget festes til taktroen / takstolen, gjerne med pappspiker. Raftbeslag 135 passer best til bruk på papp / shingeltak, men kan også brukes på lektede tak. Dersom beslaget brukes sammen med Verform takplate, bør det legges et profilert tettebånd mellom takplaten og raftbeslaget.

Standard farge: Svart og hvit
Lengde: 2000 mm.
Beregn 100 mm omlegg i skjøt.

Dersom vårt beslag ikke passer, lager vi beslag etter tegning som inkluderer mål og vinkler. Beslaget kan også skaffes i andre farger. Ta kontakt med din lokale Verform forhandler og be om pris.Nå har vi gjort det enklere for deg å beregne det du trenger til ditt tak!

Beregn ditt tak
Bilde av takberegneren