Innfestingspakke for stigetrinn Takpanne/takstige Trapesplate

Ved typegodkjenning av taket, kreves bruk av innfestingsskinne. Innfestingsskinnen skal plasseres slik at innfestingsskruene treffer så nær senter av taksperren som mulig. Skinnen skal skrues fast i hver taksperre (cc 600 mm). Øverste stigetrinn (Takpanne) eller  takstige (Trapesplate), skal monteres til innfestingsskinnen øverst på taket. Medfølgende spesialskruer skal benyttes. Standard skinne dekker sperreavstand 600 mm. 

Monteringsanvisning stigetrinn for Takpanne/takstige TrapesplateNå har vi gjort det enklere for deg å beregne det du trenger til ditt tak!